پارک های علم و فناوری در ایران

پارک‌های علم و فناوری

پارک علم فناوری استان خراسان جنوبی

www.skstp.ir

پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختیاری

www.chbstp.ir

پارک علم و فناوری استان خوزستان

www.khstp.ir

پارک علم و فناوری استان سمنان

www.sstp.ir

پارک علم و فناوری استان فارس

www.fstp.ir

پارک علم و فناوری استان قم

www.qomstp.ir

پارک علم و فناوری استان کرمان

www.kermanstp.ir

پارک علم و فناوری استان گلستان

www.gstpark.ir

پارک علم و فناوری استان گیلان

www.gstp.ir

پارک علم و فناوری استان لرستان

www.lstp.ir

پارک علم و فناوری استان مازندران

www.mstp.ir

پارک علم و فناوری استان مرکزی

www.astp.ir

پارک علم و فناوری استان هرمزگان

www.hmstp.org

پارک علم و فناوری استان همدان

www.hstp.ir

پارک علم و فناوری استان یزد

www.ystp.ac.ir

پارک علم و فناوری البرز جهاد دانشگاهی

www.jdstp.ir

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

www.kstp.ir

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

www.stp.ut.ac.ir

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

www.sustp.ir

پارک علم وفناوری استان قزوین

www.qstp.ir

پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی

www.nkstp.com

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

www.technopark.ir

پارک علم و فناوری استان زنجان

www.zstp.ir

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

www.eastp.ir

پارک فناوری پردیس

www.techpark.com

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

www.mstpark.com

پارک علم و فناوری استان اردبیل

www.ardabilstp.ir

پارک علم و فناوری استان کردستان

www.stpok.ir

پارک علم و فناوری استان ایلام

www.ilam-stp.ir

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

www.sbstp.ir

پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد

www.kbstp.ir

پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

www.kti.ir

پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی

www.wastp.ir

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

ictstp.itrc.ac.ir

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

techpark.sharif.ir

پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

www.iccip.ir

پارک علم و فناوری خلیج فارس

www.pgstp.ir

پارک زیست فناوری خلیج فارس

www.pgbp.ir